Hero Image
Back Button

Kjopers Guide

disney5Bestemme deg for å handle

Det å handle en eiendom er mest sannsynlig den største økonomiske avgjørelsen du noensinne vil gjøre. Hvorvidt dette er ditt første kjøp eller om du er en erfaren kjøper, må denne beslutningen gjøres nøye.

Hva søker du etter?

Hva ønsker du at din bolig skal ha? Hvilke kriterier har du/dere? Skal boligen leies ut, ved siden av eget bruk? Eller skal du bare ha et feriested å nyte til hele og fulle? Hvor mange soverom/bad trenger dere? Hvilket område søker du på? Vil du ligge sentralt ved Disney, eller nærmere kysten, med strand og båtliv? Ønsker du noe nytt eller brukt? Ved å ha en klar oppfatning av dine kriterier ved kjøp, vil vi kunne lettere hjelpe deg å finne den rette eiendommen. Dersom du aldri har vært i Orlando eller Florida tidligere, men er fristet til å foreta en bolig handel, vil vi geleide deg i riktig retning, med henhold til dine ønskede kriterier, og budsjett.

Ønsker du å investere i eiendomsmarkedet?

Det å investere i eiendom er et smart valg, enten du er på utkikk etter et drømmehjem, en feriebolig investering, en utleieleilighet/bolig, eller bare ønsker å utvide din eiendomspørtefølje. Å investere i eiendom er en av de minst risikable måter å bygge egenkapital eller å oppnå en god avkastning på den opprinnelige investeringen.

Planlegging

Før du begynner å handle eiendom i Florida, er det en god idé å gjøre noen forberedelser.

Finansiering

Det er alltid bra å ha finansiering i orden før du starter søking etter bolig, enten du finansierer fra Norge, eller i USA. Den største delen av våre kunder fra Scandinavia, finansierer sin feriebolig, fra hjemlandet. Men muligheten for å lånefinansiere bolig i Florida, er tilstede, og bankene krever som regel 25-30% egenkapital innskudd. Men uavhengig om boligen skal lånefinansieres eller betales kontant, så enbefales det å ha en «proof of funds», en bekreftelse fra din bank, om at du kan dekke kjøpesummen på boligen som er aktuell. De fleste meglere, påkrever en slik bekreftelse oversendt, sammen med en tilbudskontrakt.

Nå er vi snart klare til å dra på visning..!

Velg riktig megler!

Kjøp av eiendom i Floridainnebærer mange viktige finansielle beslutninger for en kjøper, å forstå komplekse problemstillinger samt å fullføre en masse papirarbeid. Da hjelper det å ha en ekspert i på din side av bordet.Som lisensiert megler kan vi veilede deg gjennom denne prosessen, og også gi deg full tilgang til eiendommer innenfor dine kriterier.

Her er noen viktige faktorer du bør vurdere, når du velger din eiendomsmegler i Florida:

• Se etter en heltids agent, som er lokal i området, eller som har god kunnskap til markedet du søker i. En som kan gjennomføre transaksjonen på en ryddig og profesjonell måte.
• Intervju noen agenter: Er de kjent med i området der du er interessert?
• Spør hvor mye tid agenten vil ha for deg, og hvis de er tilgjengelige om natten og i helgene.
• Spør om hans/hennes erfaring og utdanning: En god agent vil kontinuerlig arbeide for å forbedre og få mer kunnskap om de siste eiendoms trender og streber for å ha best mulig innsikt i sine respektive fagfelt, samt yte den beste servicen overfor sine kunder.
• Returnerer de samtalene raskt? Tid er penger når du forsøker å kjøpe en eiendom!
• Be gjerne om en liste over eiendommer de har solgt eller en liste med referanser.
• Velg en eiendomsmegler som lytter oppmerksomt til dine behov og spørsmål. Velg en megler, som du føler deg komfortabel med.

Floridamegleren streber for å tilfredsstille dine behov som kjøper, og er alltid tilgjengelig for deg, enten via telefon eller per mail. Vi er fastboende i Orlando, og har stor erfaring i kort tidsutleiemarkedet og boligmarkdet generellt i Orlando, og Clearwater. Vi har også Scandinaviske samarbeidspartnere ellers i Florida, og dekker således store deler av Florida, og vi samarbeider bare med fastboende, lokale meglere, som kan yte den service og kvaliteten som vi streber for.

Nå er vi klare for å handle

Når alle forberedelsene er ute av veien, er det på tide å finne den rette eiendommen for deg.

Ta en kjøretur..

Bli kjent med nabolaget, bolig komplekser, eller resorten, som interesserer deg. Vi er tilgjengelige for visning året rundt, og vil ta deg med på de aktuelle boligene/boligområdene som er interessante for deg. Dersom du er tilstede og ønsker rask visning, er vi tilgjengelig på kort varsel.

Kjøpe «usett»?

Noen ønsker å stole på at megleren finner områdene som passer best for kunden. Da vil vi anbefale at du får tilstrekkelig med bildemateriale, og video av disse områdene, samt over boligene du er interessert i, før et eventuellt tilbud oversendes. På internett finner du ofte mye informasjon, samt omtaler av de forskjellige feriebolig områdene. Youtube er også en fin kanal for å skaffe seg ytterligere visuell informasjon. Vi har anbefalte områder via vår nettside, der du kan se alt som er for salg, akkurat i området du leter etter. Vi er stolt av å kunne tilby våre kunder ett komplett søke alternativ etter boliger i det sentrale Florida. Her ligger alle boliger for salg i Central Florida, og ut mot Clearwater, Sarasota, og ned mot Pt. Charlotte langs vestkysten. Har du noen spørsmål vedrørende søk eller informasjon om spesielle områder, så gi oss beskjed per email, eller per telefon.

Begrens ditt søk

Velge gjerne ut noen eiendommer, eller områder som interesserer deg mest og så vil vi booke visninger for å besiktigedisse. Spør oss om potensialet, både som investering, og på utleie for eiendommen, og vi vil sende deg en estimert oversikt over kostnader, inntekter du kan forvente deg.

Tid for å kjøpe

Når du har plukket ut den eiendommen du ønsker å kjøpe, vil vi hjelpe deg å komme frem til et riktig bud, henhold til markdedssituasjonen i det aktuelle området. Vi har full oversikt over hva liknende boliger er solgt for, eller hva som er under kontrakt i det aktuelle området, og vi vil alltid strebe for at du skal få den best mulige prisen på eiendommen! Vi vil undersøke de potensielle kostnader og utgifter i forbindelse med kjøp av den nye eiendommen, slik at du ikke får noen uhyggelige overraskelser i etterkant.

Hvordan foregår kjøpsprosessen?

Kjøpsprosessen, steg for steg

Den opprinnelige kjøpsavtalen og depositum.

En effektiv avtale er en juridisk avtale mellom en potensiell kjøper og eiendommens selger. Når avtalen er signert av både kjøper og selger, anses den som utført eller på engelsk (executed).

Noen viktige tips for å huske på for å effektivisere prosessen:

• Hold notater av alt. For ordens skyld, vil det være svært nyttig å konvertere alle muntlige avtaler inkludert mot-tilbud og addendums(vedlegg til kontrakten) til skriftlige signerte avtaler, undertegnet av begge parter. Vi vil hjelpe deg i å utforme alle kjøpsavtelar og sørge for at du har kopier av alt.
• Hold deg til planen. Når begge parter av handelen, kjøper og selger, har godtatt betingelsene i kontrakten, er kontrakten aktiv, og begge parter jobber hver for seg for å opprettholde og gjennomføre disse betingelsene i tide. Det er meget viktig at det opprettholdes en jevn flyt i forhandlingene ved å holde tidsfrister for innbetaling av depositum, booking av en inspeksjon av boligen etc, slik at hver av partene som er involvert, ikke kommer i brudd med betingelsene i avtalen. Under hele denne prosessen vil vi holde deg kontinuerlig oppdatert, slik at du alltid vil være forberedt for neste trinn.

Avslutnings Agent. Enten det er et tittel selskap eller en advokat, vil det alltid bli valgt en avsluttende agent som sikrer og gjennomfører handelen. Title selskapet eller advokaten vil holde et depositum på sperret konto og gjør et fullstendig, og grundig søk på eiendommen og eiendommens historie for å sikre at skjøtet er fritt for heftelser eller at alle eventuelle heftelser er gjort opp ved overtakelses dato.

Hvem skal stå som eier? Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat eller regnskapsfører for mer informasjon om hvilket type eierstruktur som skal benyttes eller hvem som skal stå som eier av boligen. Hver eirskapsstruktur har sine ulike juridiske, eiendoms og skattemessige konsekvenser, spesielt ved salg eller ved bortgang av hjemmelshaver.

Inspeksjon av boligen. Når tilbudet er akseptert av selger, må du ha en lisensiert eiendoms inspektør til å inspisere eiendommen, innenfor den tidsrammen som ble avtalt i den effektive kontrakten. Du kan velge å ha en eller flere inspektører til å inspisere eiendommen, hvis du ønsker å få faglige uttalelser fra inspektører som spesialiserer seg i et bestemt område (f.eks. Tak, VVS, struktur).

Avhengig av utfallet av disse inspeksjonene, kan en av to ting skje:

1. Enten er inspeksjonen vellykket i kjøpers øyne, og alle forbehold om inspeksjon godtas. Dette tar deg videre mot overtakelse. Eller..
2. Kjøperen, etter gjennomgang av eiendommen og inspeksjons rapporten, ber om en reforhandling av vilkårene i kontrakten (vanligvis prisen).

Verdivurdering og lån. Dersom du lånefinansierer i USA, er det viktig at du har tett kommunikasjon med utlåner, som vil gi deg beskjed når ytterligere dokumenter trengs for godkjenning av din lånesøknad og finansiere ditt lån. Dersom finansiering er en betingelse for kjøpet av eiendommen, så vil en verdivurdering av en tredjepart være påkrevet av låne institusjonen. Dette blir gjort for at utlåns institusjonen kan kunne bekrefte sin investering i din bolig, og at lånet er i samsvar med verdien på boligen. Takstmenn er spesialister i å bestemme verdien av eiendommene, basert på en kombinasjon av kvadrat målinger, byggekostnader, nylige salg av sammenlignbare eiendommer, driftsinntekter, etc. Vanligvis vil du ha svar innen to uker før overtakelses dato, på om låneinstitusjonen har godkjent lånet.

Home Owner Association Godkjenning. Dersom eiendommen som du kjøper er driftet av en forening (en home owner assosiation)vil det etter fullført kontrakt sendes en søknad på vegne av kjøper, for en godkjennelse av foreningen for denne kjøperen. Her er det viktig at søknadsdokumentene og behandlingsgebyr blir sendt til riktig person ved foreningen innen rimelig tid. Fyll ut all informasjonen helt og tydelig så det ikke blir en forsinkelse i behandlingen av søknaden. De fleste foreninger krever et sertifikat for godkjenning før flytte inn. Title selskapet trenger oftest denne godkjenningen før de kan gjennomføre closingen(overtakelsen) Etter gjennomført overtakelse, vil kjøper motta et skjøte for eiendommen i sitt navn, som et bevis på eierskap. Inntil dette skjøtet blir mottatt, er en godkjent HUD(signert oppgjørsoversikt), ditt bevis på eierskap av boligen.

Eiendomsforsikring. Hvis du har et lån i USA, vil du bli pålagt av utlåner til å kjøpe forsikring på eiendommen. Verdien vil avhenge av låneinstitusjons kriterier og kjøpesummen for eiendommen. Vet å shoppe rundt hos de forskjellige forsikringsselskapene, kan du spare hundrevis av dollar per år. Du kan også spare penger ved å følge disse tipsene.

• Vurdere en høyere egenandel. Ved å øke egenandelenen ved uhell med bare et par hundre dollar kan dette utgjøre en stor forskjell i den årlige premiumen.
• Spør forsikringsagenten om rabatter. Du kan kanskje få en lavere premium hvis hjemmet har ekstra sikkerhetsfunksjoner som dead-bolt låser, røykvarslere, et alarmsystem, storm sikre vinduer eller brannhemmende takmaterialer. Personer over 55 år eller langsiktige kunder kan også bli tilbudt rabatter.
• Forsikre huset ditt og IKKE tomten. Etter en katastrofe, er tomten fortsatt der. Hvis du ikke trekker fra tomte verdien, når de bestemmer verdien, vil du måtte betale mer enn du burde.

Vi vil anbefale erfarne og kunnskapsrike forsikringsagenter for enhver eiendom type.