Hero Image
Back Button

Finansiering

Lånemuligheter i Florida

Ønsker du å finansiere boligkjøpet i Florida, er det fortsatt muligheter for dette, selv om lånemarkedet innnfor dette segmentet har strammet seg noe inn siste tiden. Egenkapital kravet varierer noe, men i de aller fleste tilfeller påkreves det 30% egenkapital. Noen banker kan tilby ned mot 25% egenkapital, men da gjerne til en høyere rentesats.

Hvilken dokumentasjon krever bankene?

Bankene gjør en grundig bakgrunnsjekk på alle lånekunder. De påkrever gjerne dokumentasjon på inntekt siste 3 år, samt annen finansiell dokumentasjon, som kan være avgjørende om man blir godkjent eller ikke. Banken krever også diverse inspeksjoner av boligen, en ekstra forsikring, samt en verdivurdering på boligen man har kontrakt på.

Hva må til for å bli godkjent?

Dersom evelueringen av alle dokumenter blir godkjent av banken, er det allikevel en ting som kan være avgjørende for lånetilsagnet. Det er verdivurdering av boligen. Etter krisen er det mange boliger som er solgt på tvangsalg, og dratt mange boligområder og dets boliger, nedover i gjennomsnittlig prisnivå. Således kan en bolig, uavhengig av oppnåelig pris, beliggenhet eller standard, risikere og ikke “appraise”, altså kjøpsprisen kan være høyere enn det boligen blir vurdert til. Dette kan medføre at en lånetaker ikke får godkjent lånerammen for nettopp den boligen.

Hvor er sjansen best for at lånetilsagnet kan bli godkjent?

Nye enebolig, på nye resorter har en langt bedre sjanse for å få godkjent et lån enn et brukt bolig område. Dette grunnet at boligene vil som regel oppnå samme verdivurdering som de andre solgte boligene på resorten. I tillegg jobber utbyggere på et feriebolig prosjekt tett med utvalgte banker, som forenkler prosessen.

Kan man utelukke lånefinansiering på bruktmarkedet?

Absolutt ikke! Bruktmarkedet har steget de siste par årene fra sine bunn nivåer, så sjansen for å godkjenne lån også i dette segmentet er defininivt tilstede. Floridamegleren vil bistå deg på best mulig måte, både for å oppnå en god pris på boligen, men bistår deg gjennom en eventuell søknadsperiode, ved å formidle informasjon mellom lånegiver og lånetaker. Kontakt oss gjerne for mer informasjon dersom du ønsker å se nærmere på mulighetene.