Hero Image
Back Button

Selgers Guide

large-home-389271_1280Skal du selge?

Så du har besluttet å selge din bolig? Før noe annet, er det en god idé å sette seg ned og klargjøre din motivasjon for salg, samt utarbeide en grunnleggende tidsramme for salgsprosessen.

Hvorfor selge?

Hvorfor ønsker du å selge din bolig? Har du tenkt å til å bytte til en større eiendom, eller har du tenkt på selge for å investere i andre aktiva? Du tenker kanskje at dine grunner er åpenbare, men det viktig å vurdere konsekvensene i henhold til din livsstil, muligheter og økonomi.

Når bør jeg selge?

Du bør umiddelbart oppgi din tidsramme for selger. Hvis du trenger å selge raskt, kan vi fremskynde prosessen ved å gi deg en komplett markedsanalyse og handlingsplan for å oppnå alle dine mål. Hvis det ikke er noe stort behov for å selge umiddelbart, kan vi sette oss ned for å gå grundig inn i de rådende markedsforhold, for så og finne det mest gunstig tidspunkt å selge på.

Hvordan er markedet?

Når du jobber med Floridamegleren, kan du være sikker på at vår kunnskap, kompetanse og forhandlings ferdigheter vil være avgjørende for å komme frem til riktig markeds pris og vilkår. Vi vil holde deg informert hele veien på hva som skjer i markedet og prisen, finansiering, vilkår og betingelser med henhold til konkurrerende eiendommer. Med Floridamegleren vil du få vite nøyaktig hvilken pris du bør legge ut boligen for, samt hvilke tidspunkt det er best å selge på.

Hvilken megler og hvilken pris?

Hvorfor skal Floridamegleren formidle din bolig ?

Du kan velge å selge din bolig uavhengig. Men det er mange gode grunner til hvorfor du bør velge oss å hjelpe deg i denne viktige oppgave. Vi vil sikre at du maksimerer dine muligheter i dagens eiendomsmarkedet. Med vårt omfattende kontaktnett med bl.a tilgang til over 900 meglere i La Rosa Realty, i tillegg til mange nåværende og tidligere kunder, kan vi tilby den mest effektive markedsførings og annonserings strategien for din eiendom. Vi vil også veilede deg gjennom all komplisert papirarbeid og dokumentering, fra den opprinnelige avtalen er inngått til de endelige dokumentene er underskrevet.

Hva er viktig for oss som din representant?

Følgende er et par faktorer som vi vektlegger ved salg av din eiendom:

1. Utdannelse. Vi har avansert opplæring og utdanning, som tillater oss å være blant de beste meglerne i vårt område.

2. Erfaring og kompetanse. Vi har gjennomført mange salg tidligere, og har god erfaring og ikke minst gode resultater for våre salgsklienter. Vi innkluderer profesjonell fotografering i alle våre salgsoppdrag. Med en vid erfaring fra korttidsutleiemarkedet, samt boligmarkedet generellt i Orlando og omegn, har vi den kompetansen som skal til for et vellykket salg. Vi innehar også meget god teknologisk kompetanse, som gjør at vi når ut til de aller fleste kjøpegrupper.

3. Tilgjengelighet og Engasjement. Floridamegleren vil holde kontakten med deg under hele prosessen, og holde deg oppdatert med enhver utvikling under salgsprosessen. Du kan kontakte oss når som helst på døgnet, uavhengig om det haster eller ikke. Enten det er dag, natt eller morgen, kan du alltid stole på at Floridamegleren vil svare deg omgående, eller på meget kort varsel. Det er spesiellt viktig under ferier og helligdager, at vi er tilgjengelige, da de aller fleste visninger forekommer under disse tider.
4. Rapportere. Har din agent tar seg tid til å lytte til dine mål og avklare dine behov? Kan din eiendomsmegler forstå din unike situasjon og være genuint bekymret for utfallet av prosessen? Vi vil være din guide og partner i denneviktige prosessen, fra start til mål.

Hva er din eiendom verdt?

Uten en profesjonell eiendomsmegler, er det meget enkelt for en bolig eier, å overvurdere verdien på eiendommen sin. Et resultat blir at man hele tiden jakter etter bud, istedet for å tiltrekke seg flere interesenter. Du kan unngå denne fallgruven ved å benytte oss som din konsulent.

Forberedelse for salg

Du kan gjøre mye for å øke appellen til din eiendom og for å skape en varig innvirkning på potensielle kjøpere.

Hva man bør gjøre for å forberede:

Her er et par faktorer å huske på når du skal legge ut din eiendom for salg:

1. Curb Appeal.
Rydde i hagen, og legge til kreative forbedringer i hagen din, som for eksempel å legge til fargerike planter, vil skape en umiddelbar innvirkning på forbipasserende og potensielle kjøpere.

2. Eiendoms reparasjoner.
Enkle oppgraderinger som vindus reparasjoner, polering av dørhåndtak, og et nytt strøk med maling i de mest brukte rommene, vil umiddelbart gi nytt liv til eiendommen.

3. Renslighet og «Staging».
Hold din eiendom ryddig, velduftende og godt opplyst fra topp til bunn. Ta hensyn til detaljer: rydd bort søppel, plasser en vase med friske blomster i nærheten av inngangspartiet, varme kanelboller i ovnen, og/eller vaske teppene, er ting som vil gi et totalt sett bedre inntrykk. Floridamegleren vil se over eiendommen i forkant av salget, for å se hvordan du kan forbedre førsteinntrykket av boligen.

4. Egenærklæring og inspeksjoner.
Vi er godt kjent med de juridiske prosedyrene involvert i oppsett av egenærklæringer, og er klar til å hjelpe deg med å utvikle en grundig beskrivelse, som er til nytte for både deg og kjøperen. Vi anbefaler at boligen, tatt i betraktning faktorer som byggeår og potensielle skader blir undersøkt i forkant av en spesialist. Dette gjelder skadedyr derav termitter osv.

5. Showtime.
Vi vil presentere din eiendom til potensielle kjøpere på aller beste måte.Vi anbefaler at kjøpere diskuterer eiendommen med oss meglere, enn med eier, da en kjøper fort kan føle seg ukomfortabel i visse situasjoner. Videre vil vi som meglere vite hvilken informasjon som vil være mest nyttig i å representere ovenfor interessentene eller med potensielle kjøpere.

Akseptere et bud

Prisen er ikke alltid riktig

“Jo høyere pris, jo bedre bud.” Ikke la deg lure av denne populære misforståelsen. Prisen behøver ikke nødvendigvisvære den avgjørende faktoren forå akseptere et bud. Dette kan være noen av årsakene: Det første tilbudet er vanligvis ikke endelig, og det kan være en rekke vilkår i kontrakten som kan påvirke det endelige utfallet av en pris. Du kan stole på at Floridamegleren vil hjelpe deg med å vurdere alle betingelsene i budet,slik at du enklere vil ta den rette avgjørelsen for veien videre.

Forhandle på den riktige måten

Vi tar det etiske ansvaret ved forhandling av avtalebetingelser svært alvorlig. Det er vår jobb å finne en vinn-vinn-avtale som er gunstig for alle involverte parter. Du kan hende du må forholde deg til flere bud på boligen – og som din megler, vil vi garantere en grundig og objektiv vurdering av hvert bud, for å hjelpe deg til å foreta det riktige valget.

Den opprinnelige avtalen og innskudd

En effektiv avtale er en juridisk avtale mellom en potensiell kjøper og eiendommens selger. Lover variere fra stat til stat, men for å være en juridisk, bindende avtale, kan avtalen kreve et depositum. Dette depositumet blir holdt på en uavhengig konto, i sluttførers regi, i påvente av oppfyllelse av vilkår eller fullførelse av den effektiv avtalen.

Noen viktige tips for å huske på for å effektivisere prosessen:

• Hold notater av alt. For ordens skyld, vil det være svært nyttig å konvertere alle muntlige avtaler inkludert mot-tilbud og addendums(vedlegg til kontrakten) til skriftlige signerte avtaler, undertegnet av begge parter. Vi vil hjelpe deg i å utforme alle kjøpsavtelar og sørge for at du har kopier av alt.
• Hold deg til planen. Nå som du har godtatt tilbudet ditt, vil du og kjøperen gis en tidslinje for å oppfylle hvert trinn i prosessen før overtakelsen kan skje. Ved å oppfylle betingelsene i tide, sikrer man en jevnere flyt gjennomforhandlingene og sikrer at hver av partene som er involvert ikke kommer i brudd med sine avtaler. Under prosessen vil vi holde deg kontinuerlig oppdatert slik at du alltid vil være forberedt for neste trinn.

Hvordan foregår salgsprosessen?

Inspeksjon av boligen. Når tilbudet er akseptert, vil de fleste kjøpere få en lisensiert eiendoms inspektør til å inspisere eiendommen, innenfor den tidsrammen som ble avtalt i den effektive kontrakten. Du kan velge å ha en eller flere inspektører til å inspisere eiendommen, hvis du ønsker å få faglige uttalelser fra inspektører som spesialiserer seg i et bestemt område (f.eks. Tak, VVS, struktur).

Avslutningsagent

Enten en tittel selskap eller en advokat vil bli valgt som den avsluttende agent, er deres jobb er å undersøke og sikre klar hjemmel til eiendommen. Etter å ha undersøkt eiendommens historie, vil de bekrefte at 1) tittelen er fri for heftelser (f.eks boliglån, leiekontrakter, eller restriksjoner, heftelser) før overtakelsesdatoen.; og 2) alle nye omstendigheter er klarert før utlevering av skjøtet.

Eventualiteter

Et forbehold er en betingelse som må være oppfylt for at en kontrakt skal være juridisk bindende. For eksempel kan en kjøper ha forbehold om en full bolig inspeksjon i etterkant av underskrevet kontrakt. Inntil denne inspeksjonstiden er utgått, og partene er enige om utfallet, og resultat av denne inspeksjonen kan kontrakten anses som bindende.

Før hans eller hennes kjøp av eiendommen din, går kjøper over alle aspekter ved eiendommen, som fastsatt i kjøpsavtalen og eventuelle tilleggsavtaler. Disse inkluderer:

• Innhenting av finansiering og forsikring;
• En gjennomgang av alle relevante dokumenter, som for eksempel oppgjørs oversikter og tilleggs dokumenter; og
• Kontroll av eiendommen. Kjøperen har rett til å undersøke tilstanden av din bolig i form av et bredt spekter av inspeksjoner, slik som tak, termitt / pest, pipe / peis, eiendomsgrense undersøkelsen, vel, septisk, svømmebasseng / spa, arborist, mugg, føre basert maling, VVS, etc.

Avhengig av resultatet av disse inspeksjonene, kan en av to utfall forekomme:

1. Enten er bolig rapporten vellykket, og alle forbehold blir fjernet, som igjen bringer deg ett skritt nærmere endelig overtakelse; eller

2. Kjøperen, etter gjennomgang av eiendommen og rapporten, ber om en reforhandling av vilkårene i kontrakten (vanligvis prisen).

Hvordan reagerer du objektivt og rettferdig til kjøperen når en reforhandling er etterspurt, i tillegg til å ta hensyn til egne interesser? Dette er når en profesjonell eiendomsmegler kan utgjøre en reell forskjell i utfallet av transaksjonen. Etter å ha jobbet med et antall ulike eiendomssalg, garanterer vi vår ekspertise og totale forpliktelse ovenforenhver kunde, uansett hvilken situasjon de er i.

Lån godkjenning og verdivurdering

Vi anbefaler at du godtar kjøpere som allerede innehar en forhåndsaksept for et boliglån. Et godkjennelses brev, eller skriftlig lånetilsagn, er en bedre garanti for en låne godkjenning enn en pre-kvalifisering eller ingen dokumentasjon fra et utlåns instituttet. Forvent deg at en takstmann fra finanierings institusjonen vil vurdere eiendommen og bekrefte at salgsprisen er hensiktsmessig.

Overtakelse av eiendommen

Overtakelses dagen

Hvis du har kommet så langt, betyr det at det er nesten tid for en gratulasjon, men ikke ennå. Ikke glem å binde opp de løse endene:

Endelig Walk-Through Inspeksjon

Mer en formalitet enn noe annet, tar den endelige inspeksjonen sted dagen før, eller dagen før overtakelse(closing). Kjøperen og/eller kjøperens megler besøker eiendommen for å kontrollere at alt er i orden, og at alt er det samme som når kjøperen sist besiktiget eiendommen, og at det er ingen ekstra utestående feil eller mangler ved boligen.

Kanselering av internet/telefon/Kabel TV service, strøm/vann etc.

Vi vil gi en liste over de diverse tilbyderne for terminering av ovennevnte hjemmetjenester i etterkant av levering av eiendommen.

Vær forberedt

Vi er klare til å bistå deg dersom noe uforutsett dukker opp, selv på denne siste etappen. Hvis noe på eiendommen blir ødelagt eller kjøpernes lån ikke skulle gå igjennom, er det ingen grunn til bekymring. Vi har støtt på disse problemene før så vi vet hvordan de skal håndteres effektivt og på en stress-fri måte.

Tid for overtakelse

Den avsluttende agenten vil gi alle involverte parter en oppgjørs oversikt, som oppsummerer og beskriver den finansielle transaksjonen. Både kjøper og selger signerer denne, for å bekrefte at oversikten er nøyaktig. Hvis du ikke har mulighet til møte opp til overtakelsen personlig, så kan det allikevel tilrettelegges i forkant for overtakelse, uavhengig av personlig oppmøte. Total summen etter alle kostnader, kan du velge å få overført elektronisk til en konto i banken din, eller be om en beløpet i en sjekk. Selgeren bør sørge for å ha alle nøkler og annen viktig informasjon klar for den nye kjøperen ved overtakelsen.

Nå er salget fullført, og vi kan endelig få gratulere deg!!